15. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB, 2 czerwca 2017, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec k/Warszawy

Sympozjum poświęcone będzie projektom badawczym prowadzonym w ramach Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem projektów REGPOT i strategii rozwoju centrów badawczych w polskich regionach.
Po sympozjum przewidziane jest Walne Zgromadzenie KRAB (patrz informacja poniżej) .
Ramowy program Sympozjum dostępny jest tutaj.

Z przyjemnością informujemy, że udział w Sympozjum potwierdził m.in. Pan Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoszenia na Sympozjum przyjmujemy do dnia 25 maja poprzez stronę http://krab15.syskonf.pl.

Leave a Comment