Misja

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) powstała jako Stowarzyszenie dla wymiany doświadczeń z realizacji projektów między swoimi członkami oraz miedzy innymi podmiotami. Chcielibyśmy promować dobre praktyki profesjonalnego prowadzenia projektów badawczych i promować polskie uczestnictwo w Programach Ramowych UE. Nasz statut przewiduje współpracę z administracją rządową, samorządowa oraz innymi podmiotami związanymi z realizacją projektów UE. Chcielibyśmy również podejmować działania i rekomendować zmiany prawne potrzebne dla udziału polskich naukowców w programach badawczo-rozwojowych UE. Nasze cele zamierzamy realizować m.in. przez organizację spotkań i sympozjów związanych z realizacją projektów UE w Polsce oraz przez przekazywanie do odpowiednich podmiotów w Polsce i UE opinii o problemach realizacji projektów. Uważamy, że do problemów tych należą m.in.: duże dysproporcje miedzy wynagrodzeniami wykonawców projektów w Polsce i w Europie Zachodniej, brak stabilnych rozwiązań prawnych dla prowadzenia projektów i brak profesjonalnej kadry managerskiej wspomagającej projekty w Polsce.