XVII Sympozjum i Walne Zebranie KRAB, Gdańsk, 13-14 czerwca 2019

ZAPROSZENIE

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie zaprasza do udziału w XVII Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Uniwersytet Gdański.

Data: 13.06.2019 Sympozjum, 14.06.2019 wizyta studyjna

Lokalizacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

Celem Sympozjum jest zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Horyzontu 2020 i innych Programów UE ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru gospodarki morskiej oraz działalnością Międzynarodowych Agend Badawczych.

Spodziewamy się, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych EU oraz koordynatorzy projektów finansowanych z Programu Horyzont 2020.

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa poprzez stronę internetową https://krab2019.syskonf.pl/ oraz do zgłaszania propozycji prezentacji ustnych lub posterowych do dnia 15.05.2019.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne,  liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

13 czerwca 2019  o godz. 17:00 odbędzie się również otwarte Walne Zgromadzenie KRAB, którego proponowany program obejmuje:

  • dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia KRAB
  • wybory uzupełniające do Zarządu KRAB

Serdecznie zapraszamy !

W imieniu Zarządu KRAB

Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

Leave a Comment