Kontakt

Prof. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu
Krajowej Rady Koordynatorów
Projektów Badawczych UE

Wydział Fizyki
Politechniki Warszawskiej
Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Tel.: 022-2347133
Fax.: 022-6282171
E-mail: krab@if.pw.edu.pl