Poprzednie sympozja

14. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB, 3-4 listopada 2016, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW ul. Rektorska 4, Warszawa

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie zaprasza do udziału w XIV Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Warszawska. Sympozjum odbędzie się 3-4 listopada 2016 r. w Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4, Warszawa.

Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w Sympozjum rejestracja została przedłużona do dnia 28.10.2016 do godziny 13:00.

Sympozjum poświęcone będzie projektom badawczym prowadzonym w ramach Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Projektów Europejskiej Rady Nauki (ERC) (Wybrane informacje o Projektach ERC są tutaj)
2. Projektów Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Spodziewamy się, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników: naukowców, przedstawicieli m.in. następujących Instytucji:
– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
– Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN

W trakcie Sympozjum przewidziane są m.in. wystąpienia dziesięciu laureatów grantów ERC oraz kilkunastu koordynatorów i partnerów projektów Marii Skłodowskiej-Curie (RISE, ITN, IF i innych). Program Sympozjum dostępny jest tutaj.

Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł (obejmuje posiłki oraz bankiet, nie obejmuje podróży i zakwaterowania). Przepraszamy, że w tym roku uczestnictwo w Sympozjum wymaga opłaty, ale z uwagi na zmianę przepisów dotyczących kosztów pośrednich w Programie Horyzont 2020 dysponujemy znacznie mniejszymi funduszami. # Z przyjemnością zawiadamiamy, że Sympozjum otrzymało dofinansowanie, które pozwala na zwolnienie z opłaty konferencyjnej. Prosimy o wpisywanie na formularzu rejestracyjnym w polu UWAGI informacji, czy chce Pani/Pan być zwolniony z opłaty. Dla prelegentów i gości zaproszonych uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestrację zamykamy 25 października (dowody wpłaty do 27 października), liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bankiet Sympozjum planowany jest na 3 listopada o godzinie 19:10.

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc parkingowych dla prelegentów i gości zaproszonych. Zainteresowane osoby prosimy o podanie numeru rejestracyjnego, marki i koloru samochodu w Uwagach formularza rejestracyjnego.

3 listopada o godz. 17:20 odbędzie się również otwarte Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KRAB. Proponowany porządek obrad jest tutaj

Zapraszamy do rejestracji na stronie: http://krab14.syskonf.pl oraz do zgłaszania wystąpień na Sympozjum w trakcie Sesji plakatowych.

Tytuły ewentualnych plakatów prosimy podawać na formularzu rejestracyjnym w polu Uwagi.

Serdecznie zapraszamy!

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

XIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) – 02.12.2015, Świerk k/Warszawy

Współorganizatorem i gospodarzem 13. Sympozjum KRAB było Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Sympozjum odbyło się w dniu 2 grudnia 2015 w godzinach 10:00-17:30.

 

Prezentacje wygłoszone na Sympozjum

ZIP ze wszystkimi prezentacjami (do pobrania)

Zdjęcia (do pobrania)

 

Celem 13. Sympozjum KRAB było zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Horyzontu 2020 i innych Programów EU ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i realizacji projektów we współpracy z przemysłem. W Sympozjum wzięło udział 75 uczestników. Materiały z tego i poprzednich Sympozjów KRAB są dostępne w zakładce Poprzednie sympozja.

 

Tematyka Sympozjum objęła m.in:

1. Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w programie

2. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce.

3. Problemy pozyskiwania i realizacji projektów H2020 we współpracy z przemysłem.

Obecni byli przedstawiciele:

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

– Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

W trakcie Sympozjum odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia KRAB.

Miło nam poinformować, że Patronat Honorowy nad Sympozjum objąłMarszałek Województwa MazowieckiegoAdam Struzik.

prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

XII SYMPOZJUM, 14-15 MAJA 2015 R., POLITECHNIKA ŁÓDZKA

http://krab2015.syskonf.pl/

Sympozjum odbyło się w dn. 14-15 maja 2015 roku na Politechnice Łódzkiej.

więcej informacji> lista uczestników> 

Prezentacje wygłoszone na Sympozjum

ZIP ze wszystkimi prezentacjami (do pobrania)

Zdjęcia (do pobrania)

List od Podsekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzisława Ducha

Podziekowanie za zaproszenie na Sympozjum KRABA od Pani Prezydent Łodzi

XI SYMPOZJUM, 13 LISTOPADA 2014 R., Katowice

 

http://krab2014.syskonf.pl/
Sympozjum odbyło się 13 listopada 2014 roku w Hotelu QUBUS w Katowicach.

więcej informacji> lista uczestników> 

Prezentacje wygłoszone na Sympozjum

ZIP ze wszystkimi prezentacjami (do pobrania)

Zdjęcia (do pobrania)

X SYMPOZJUM, 28 LISTOPADA 2013 R., WARSZAWA

http://krab2013pw.syskonf.pl/
Sympozjum odbyło się 28 listopada 2013 roku w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

więcej informacji> lista uczestników> 

IX Sympozjum – HORYZONT 2020. PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ I WDROŻENIA

http://9sympozjumkrabpoznan2013.syskonf.pl/
Sympozjum odbyło się 17 maja 2013 roku w Poznaniu.

więcej informacji> 

VIII Sympozjum – Kraków, AGH, Katedra Telekomunikacji

http://krab2013h2020.syskonf.pl/
Sympozjum odbyło się 17 stycznia 2013 roku w Klubie Profesora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

więcej informacji> lista uczestników>