XVI Sympozjum i Walne Zebranie KRAB, Wrocław, 17-18 maja 2018.

ZAPROSZENIE

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie zaprasza do udziału w XVI Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie KGHM Polska Miedź S.A.

Data: 17.05.2018 Sympozjum, 18.05.2018 wizyta studyjna

Lokalizacja: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Celem Sympozjum jest prezentacja i dyskusja na temat zaangażowania i osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 PR UE oraz w programie HORYZONT 2020, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów przemysłu, w tym prac badawczo rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych w Grupie KGHM Polska Miedź S.A. Wydarzenie ma również przyczynić się do budowy ekosystemu innowacji, czemu posłużyć ma sesja wokół kluczowych obszarów zidentyfikowanych przez KGHM, oraz prezentacje zgłoszone przez uczestników sympozjum.

Oczekujemy, że w wydarzeniu weźmie udział około 150 uczestników. Mamy nadzieję, że Sympozjum przyczyni się do zwiększenia udziału polskich zespołów w programach badawczych UE i zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem przemysłowym i nauką.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestracja trwa do 11 maja 2018, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat Sympozjum, w tym rejestracja i możliwość zgłaszania referatów oraz plakatów dostępne są na stronie http://krab16.syskonf.pl/  Tytuły oraz tematykę prezentacji/plakatów oraz rezerwację miejsca na wizycie studyjnej na składowisku odpadów flotacyjnych „Żelazny Most” prosimy zgłaszać w formularzu rejestracyjnym.

 

17 maja o godz. 18:00 odbędzie się również otwarte Walne Zgromadzenie KRAB, którego proponowany program obejmuje:

  • dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia KRAB
  • wybory uzupełniające do Zarządu KRAB

Serdecznie zapraszamy !

W imieniu Zarządu KRAB

Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst                                                dr Zygmunt Krasiński
Prezes Zarządu KRAB                                                                 Członek Zarządu KRAB

Leave a Comment