Aktualne projekty

Aktualnie w Pracowni FENS realizujemy następujące projekty:

 1. OMINO (Overcoming Multilevel INformation Overload)grant UE w ramach projektu MSCA Staff Exchange
  • koordynator: prof. Janusz Hołyst
  • okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2026
  • budżet projektu: 1 297 000 EUR

 2. Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli – grant bilateralny NCN – SNSF w ramach konkursu ALPHORN
  • koordynator: prof. Janusz Hołyst
  • okres realizacji: 30.10.2020 – 29.10.2023
  • budżet projektu: 1 503 386 PLN

 3. Głęboka analiza regulacji dotyczących sztucznej inteligencji z wykorzystaniem modeli językowych, analizy sieciowej i gramatyki instytucjonalnej – grant PW w ramach konkursu CyberiADa-3
  • kierownik projektu: dr inż. Julian Sienkiewicz
  • okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023
  • budżet projektu: 208 000 PLN