Kick-off meeting OMINO

W dniach 12-13 stycznia 2023 na Wydziale Fizyki oraz Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW odbył się warsztaty otwierające (tzw. kick-off meeting) projekt OMINO – Overcoming Multilevel INformation Overload.

Read more

W trakcie warsztatów, otwartych przez Prorektora ds. Nauki, prof. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, Dziekana Wydziału Fizyki, dr. hab. inż. Wojciecha Wróbla, prof. uczelni oraz koordynatora projektu OMINO – prof. dr. hab. inż. Janusza Hołysta z Pracowni FENS, beneficjenci projektu oraz partnerzy zaprezentowali swoje zespoły, a także omówili ich możliwe wkłady naukowe do projektu. Drugi dzień kick-off meeting był całości poświęcony prezentacjom poszczególnych pakietów roboczych (workpackages), a także rozmowom bilateralnym pomiędzy beneficjentami.

Zdjęcie grupowe uczestników kick-off meeting OMINO