Projekty

1. Grant NCN w ramach konkursu ALPHORN: Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli.

 • koordynator projektu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 30.10.2020 – 29.09.2023
 • budżet projektu: 1 503 386 zł

2. Grant Politechniki Warszawskiej w ramach konkursu „CyberiADa-1″ pt.:”Skuteczne metody detekcji źródeł  sygnału w realistycznych modelach sieci społecznych”.

 • koordynator projektu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2021
 • budżet projektu: 198 370 zł

3. Grant Politechniki Warszawskiej w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości- Uczelnia Badawcza”pt.: „Przezwyciężanie wielowymiarowych, społ.-ekon. następstw pandemii COVID-19”

 • koordynator projektu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 01.09.2020 – 28.02.2022
 • budżet projektu: 250 000 zł

4. Grant programu ramowego Horyzont 2020: RENOIR – Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing (Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej), nr kontraktu: 691152, czas realizacji: 48 m-cy, data rozpoczęcia: 01.01.2016

 • koordynator projektu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2019
 • strona internetowa: renoirproject.eu
 • budżet projektu: 1 300 000 EUR

5. Grant NCN w ramach konkursu OPUS10: Inżynieria odwrotna oddziałujących sygnałów w sieciach złożonych (Reverse engineering of interacting signals in complex networks), umowa nr UMO-2015/19/B/ST6/02612, czas realizacji: 36 m-cy

 • kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 30.09.2016 – 29.09.2019
 • budżet projektu : 605 040 zł

6. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: grant wspomagający realizację projektu RENOIR – Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing (Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej), czas realizacji: 48 m-cy

 • kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2019
 • budżet projektu: 1 178 640 zł

7. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Premia na Horyzoncie

 • kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2019
 • budżet projektu: 655 797 zł

8. Grant VII Programu Ramowego UE: SoPhOCLES – Self-Organised information PrOcessing, CriticaLity and Emergence in multilevel Systems (Samoorganizujące się przetwarzanie informacji, krytyczność i emergentność w układach wielopoziomowych), nr kontraktu: 317534

 • kierownik pakietu: prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
 • czas realizacji: 36 m-cy, data rozpoczęcia: 01.12.2012
 • strona internetowa: www.sophocles.eu
 • budżet projektu: 3 534 814 EUR, budżet dla Politechniki Warszawskiej: 2 674 862 PLN

9. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Statystyczne modelowanie przepływów emocji w wirtualnych sieciach społecznych w ramach programu Iuventus Plus 2011

 • kierownik projektu: dr inż. Julian Sienkiewicz
 • czas realizacji 24 m-ce, data rozpoczęcia: 03.04.2012
 • budżet projektu: 169 000 PLN

10. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspomagający realizację projektu SoPhOCLES – Self-Organised information PrOcessing, CriticaLity and Emergence in multilevel Systems (Samoorganizujące się przetwarzanie informacji, krytyczność i emergentność w układach wielopoziomowych)

 • kierownik pakietu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • czas realizacji: 35 m-cy, data rozpoczęcia: 01.01.2013
 • budżet projektu: : 530 944 PLN

11. CYBEREMOTIONS – Collective Emotions in Cyberspace (Kolektywne Emocje w Cyberprzestrzeni), nr kontraktu: 231323, czas realizacji: 48 m-cy, data rozpoczęcia: 01.02.2009

 • koordynator projektu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 2009-2013- strona Internetowa: www.cyberemotions.eu
 • budżet projektu: 3 600 000 EUR
 • budżet dla Politechniki Warszawskiej: 750 153 EUR

12. Modelowanie Zjawisk Rzeczywistych za pomocą Dynamicznie Przekształcających się Sieci Złożonych (DYNANETS)

 • kierownik pakietu: prof. dr hab. Janusz Hołyst
 • okres realizacji: 2010-2012
 • budżet projektu: 1 252 050,00 PLN

13. Krytyczne zdarzenia w sieciach ewoluujących (CREEN). Charakter udziału w projekcie: Koordynator międzynarodowego projektu EU (5 Partnerów)

 • okres realizacji: 2005-2008
 • budżet projektu: 1 409 678,00 EUR

14. Pomiary i modelowanie sieci złożonych w różnych dziedzinach (MMCOMNET). Charakter udziału w projekcie: Kierownik pakietu

 • okres realizacji: 2005-2008
 • budżet projektu: 399 975,00 EUR

15. Fizyka współzawodnictwa i konfliktów. Charakter udziału w projekcie: Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzającego Akcji Europejskiej COST( 29 międzynarodowych partnerów), kierownik projektu na Politechnice Warszawskiej

 • okres realizacji: 2010-2012
 • budżet projektu: 469 544,00 PLN

16. Fizyka niebezpieczeństw. Charakter udziału w projekcie: Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzającego Akcji Europejskiej COST(32 partnerów międzynarodowych), kierownik projektu na Politechnice Warszawskiej

 • okres realizacji: 2005-2007
 • budżet projektu: 652 304,00 PLN

17. Relacje skalowania w topologii sieci złożonych. Charakter udziału w projekcie: Kierownik projektu promotorskiego

 • okres realizacji: 2008-2009
 • budżet projektu: 25 960,00 PLN

18. Dynamika stochastyczna: podstawowe zasady i zastosowania (STOCHDYN). Charakter udziału w projekcie: Kierownik projektu na Politechnice Warszawskiej

 • okres realizacji: 2006-2008 
 • budżet projektu: 450 000,00 PLN

19. Struktura, dynamika i własności krytyczne sieci przypadkowych. Charakter udziału w projekcie: Kierownik projektu (grant zespołowy 3 osoby)

 • okres realizacji: 2004-2007
 • budżet projektu: 64 000,00 PLN

20. Wpływ gronowania węzłów na na przejścia fazowe w modelach ewoluujących sieci przypadkowych. Charakter udziału w projekcie: Kierownik projektu promotorskiego

 • okres realizacji: 2002-2003
 • budżet projektu: 19 955,00 PLN

21. Multirezonans stochastyczny w układach chaotycznych z kryzysem. Charakter udziału w projekcie: kierownik projektu (grant zespołowy 3 osoby)

 • okres realizacji: 2001-2003
 • budżet projektu: 65 000,00 PLN