Dydaktyka

Choć dość niewielka, pracownia FENS prowadzi zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach studiów (I, II oraz III), koncentrując się na Wydziale Fizyki, Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydziale Zarządzania.