Niepotrzebna informacja jak śmieci

W portalu Wirtualne Media ukazał się wywiad z prof. Januszem Hołystem, przeprowadzony przez Polską Agencję Prasową. Prof. Hołyst zwrócił w nim uwagę na fakt, że przestrzeń informacyjną powinniśmy chronić jak otaczającą nas przyrodę, nawiązując do realizowanego przez Pracownie FENS projektu OMINO.

Kick-off meeting OMINO

W dniach 12-13 stycznia 2023 na Wydziale Fizyki oraz Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW odbył się warsztaty otwierające (tzw. kick-off meeting) projekt OMINO – Overcoming Multilevel INformation Overload. W trakcie warsztatów, otwartych przez Prorektora ds. Nauki, prof. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, Dziekana Wydziału Fizyki, dr. hab. inż. Wojciecha Wróbla, prof. uczelni oraz koordynatora … Read more

Strona pracowni FENS

Dziś zostaje uruchomiona strona internetowa Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Strona będzie stopniowo uzupełniana o nowe treści. W pierwszej kolejności będą pojawiać się na niej materiały do wykładu Modele hierarchiczne w naukach przyrodniczych i społecznych.