Zajęcia dydaktyczne

I stopień:

  • Fizyka Statystyczna i Termodynamika – wykład (30h) i ćwiczenia (30h), Wydział Fizyki, I stopień, 5 semestr, prowadzący: prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst (wykład), dr inż. Krzysztof Suchecki (ćwiczenia)
  • Algorytmy Genetyczne