Nasz zespół

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst, 0000-0003-2645-0037


Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst jest specjalistą w dziedzinie fizyki statystycznej oraz jej interdyscyplinarnych zastosowań i pracuje jako profesor na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, gdzie kieruje pracownią Fizyki i w Ekonomii i Naukach Społecznych. Prowadzi współpracę badawczą z instytutami badawczymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Słowenii, Rosji, USA i Singapurze. Spędził ponad 7 lat jako Guest Scientist, Visiting Professor i Fellow of Humboldt Foundation.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę Internetową profesora Hołysta http://www.if.pw.edu.pl/~jholyst/.

dr inż. Julian Sienkiewicz, 0000-0003-2097-1499

Dr inż. Julian Sienkiewicz jest adiunktem w Pracowni FENS od 2012 r. Zajmuje się zastosowaniami metod eksploracji danych, sieciami złożonymi, modelowaniem agentowym oraz problematyką naukometryczną („science of science”), z którą związany był jego staż podoktorski w Max-Planck-Institut fuer Physik komplexer Systeme w Dreźnie w latach 2014-16. Jest autorem 30 prac z listy JCR, cytowanych ponad 500 razy. W latach 2012-14 kierownik projektu MNiSW Iventus Plus „Statystyczne modelowanie przepływów emocji w wirtualnych sieciach społecznych”.dr inż. Krzysztof Suchecki, 0000-0001-6670-8528mgr inż. Robert Paluch, 0000-0003-4114-1806

Mgr inż. Robert Paluch jest asystentem w Pracowni FENS od 2016 r. Zajmuje się sieciami złożonymi oraz modelowaniem agentowym. Laureat stypendium Etiuda NCN w 2019 r. za projekt „Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji w sieciach złożonych z wykorzystaniem wnioskowania statystycznego” będący tematyką jego doktoratu.mgr Anna Grzywacz

Mgr Anna Grzywacz jest specjalistką ds. administracji w Pracowni FENS Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej od 2013 roku. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w obsłudze prawno-finansowej i administracyjnej projektów ramowych Unii Europejskiej, tj. 7-go Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020. W latach 2016- 2019 pełniła rolę menedżera projektu MSCA- RISE w ramach programu Horyzont 2020.


mgr inż. Piotr Górski

mgr inż. Joanna Linczuk

Mgr inż. Joanna Linczuk (z d. Toruniewska) jest doktorantką w Pracowni FENS od 2015 r. Zajmuje się sieciami złożonymi i modelowaniem agentowym ze szczególnym uwzględnieniem koewolucji dynamik na sieciach. W ramach projektu RENOIR współpracowała z zagranicznymi ośrodkami: Stanford University, Rensealler Polytechnic Institute i ITMO University.
mgr inż. Łukasz Gajewskimgr inż. Patryk Bojarski

Patryk wykorzystując narzędzia współczesnej fizyki bada rozprzestrzenianie się informacji w sieciach społecznych. Jest redaktorem darmowego podręcznika do fizyki Fizyka dla Szkół Wyższych, konsultantem naukowym w programie wprowadzającym inżynierię do szkół podstawowych Ogarnij Inżynierię oraz prowadzi kursy maturalne z fizyki. Uwielbia popularyzować naukę i wierzy, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia można przedstawić w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób.


mgr inż. Maciej Pawlikinż. Robert Jankowski

Inż. Robert Jankowski jest studentem drugiego stopnia na kierunku Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne na Wydziale Fizyki. Aktualnie pracuje w projekcie ALPHORN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli” jako magistrant – stypendysta. Jest zainteresowany analizą sieci społecznych, modelowaniem agentowym oraz przetwarzaniem języka naturalnego.